Velkommen til Avant Group

Avant har lang erfaring innen tekniske leveranser til Offshore- og Energi-relatert industri. Vi har også kompetanse innenfor Landbasert industri, i tillegg til Grønn energi, som vind og vannkraft.
Avant tilbyr Ingeniørtjenester og Prosjektassistanse der vi kan være med fra konsept/utvikling, tilbud, design, beregninger og helt frem til ferdig levert og dokumentert produkt.

Vi tilbyr utleie av Ressurser / Konsulenter innen våre fagområder, se “Ressurser”.
Ta kontakt og vi følger opp alle forespørsler.

To visit our English pages, please go here.

Tjenestefilosofi

Avant er med deg fra begynnelse til slutt, på dine premisser. Vi tilbyr kvalitetstjenester fra konseptfase fram til ferdig produkt. Vi kan håndtere middelsstore utviklingsprosjekter innen våre typiske industriområder i Norge.  Vi har bred erfaring og god kompetanse, slik at vi tilstreber  å jobbe så effektivt  som mulig. I tillegg er det viktig med tillitt og gode relasjoner i et nært og trygt samarbeid.

Vi legger vårt beste i å levere slik at ditt prosjekt blir en suksess.

Kunnskaper

Våre ingeniører har spesial-kompetanse innen 3D-modellering, beregninger og på produksjonsunderlag, tegninger og generell dokumentasjon. Vi har god kunnskap om de standarder og regler som gjelder for norsk og internasjonal industri. Vi kan være med den enkelte bedrift lokalt, eller vi kan utføre ingeniørtjenester i eget ingeniørmiljø der vi har et team av fagfolk som kan behandle og utføre oppgavene. Vi innehar forøvrig også en god del spisskompetanse innen offshore og teknisk industri generely.

Nytt prosjekt?

Ring oss gjerne for en prat om hva du behøver i ditt prosjekt, og vi knytter kontakt med en erfaren prosjektleder. I tillegg til Innomhus Engineering tilbyr vi også andre måter å samarbeide på. Inhouse eller på site, vi kan hjelpe deg med rasjonelle og produktive løsninger.

Til Kontakt-siden

Vi er her for deg!